Projecte ESPON METRO

Tornar

| Tema: Relacions internacionals

Inici del projecte d'anàlisi de la política de cohesió en nou metròpolis

Imatge de la trobada virtual


El 9 d'octubre es va fer la reunió d'inici del projecte d'anàlisi territorial dirigida ESPON METRO. Aquest projecte vol analitzar i comparar el paper de la política de cohesió en el procés de planificació i implementació de polítiques metropolitanes, partint d'experiències i pràctiques i de l'impacte en cadascun dels territoris participants. Com a part d'aquest projecte, s'estudiaran l'impacte i la governança de la política de cohesió en nou metròpolis, entre les quals hi ha l'AMB.

En definitiva, amb aquesta anàlisi territorial dirigida s'espera oferir recomanacions als participants sobre com aplicar millor la política de cohesió i fer-ho extensible a altres ciutats i institucions de la UE, per fomentar el planejament estratègic urbà i metropolità, així com per implementar el desenvolupament territorial integrat i enfocaments locals mitjançant la política de cohesió.

La sessió es va celebrar en línia i hi van participar tots els socis, que van compartir les seves expectatives sobre el projecte, així com les seves necessitats polítiques i de coneixement.

El projecte està liderat per la Ciutat Metropolitana de Torí, i el partenariat inclou l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Ciutat de Brno, l'Àrea Metropolitana de Gdan?sk-Gdynia-Sopot, la Ciutat de Florència, la Metròpolis de Lió, Perspective Brussels, i el Departament de Desenvolupament de la Ciutat de Riga.

La investigació la desenvoluparà un consorci liderat pel Politecnico di Torino, juntament amb diverses universitats i centres de recerca, incloent-hi l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), que serà responsable de l'estudi del cas de l'AMB.

Documents relacionats

Prova: $provaURL