Participació ciutadana al PAM

Tornar

| Tema: AMB - Institucional, Metròpolis

Un augment de competències de l'AMB, principal demanda de les entitats

Plànol general de la sessió


El 4 de març va tenir lloc a Barcelona una sessió de participació oberta a tota la ciutadania i les entitats cíviques amb l'objectiu d'enriquir el document del PAM 2019-2023 amb aportacions dels assistents.

Durant aquesta sessió, que va aplegar una vintena d'entitats vinculades al territori, les demandes més repetides van ser un augment de competències per a l'AMB, que li permetin actuar encara més com a administració centralitzadora de serveis, per tal de facilitar a la ciutadania els tràmits i gestions.

Altres suggeriments de cara a la redacció del document estratègic han estat la necessitat de disposar d'un sistema de transport púbic eficient i en igualtat de condicions a la totalitat del territori metropolità, així com més mesures per racionalitzar l'ús de l'aigua, en la línia de la regeneració i l'aprofitament d'aigües freàtiques per al rec i la protecció de l'espai agrari.

L'AMB redacta, a l'inici de cada mandat, el Pla d'actuació metropolità (PAM), un document que defineix les línies d'actuació prioritàries. Pel que fa al PAM 2019-2023, aquest s'estructura entorn de les àrees de govern de l'AMB, amb un èmfasi especial en els problemes més urgents a escala global, com la situació d'emergència climàtica i la necessitat d'habitatge assequible.

A banda d'aquesta jornada presencial, l'AMB també ha posat en marxa una eina de participació via web, amb la finalitat de reunir el màxim d'aportacions per via telemàtica. Aquest canal de participació està actiu al web del PAM 2019-2013 on també s'hi pot consultar el redactat provisional del document i enviar-hi dubtes, consultes i aclariments. La data límit per fer aportacions al PAM és el dia 31 de març.

Web del PAM 2019-2023

On

  • Marker

    Consell Comarcal del Barcelonès

Prova: $provaURL