Igualtat de gènere a l'AMB

Tornar

| Tema: Gènere

S'aproven un pla d'igualtat i un programa contra l'assetjament sexual

Oficines AMB


El Consell Metropolità, en el ple de juliol, ha aprovat dues normatives internes destinades a aconseguir una organització sense desequilibris ni desigualtats que pugin generar discriminacions, de manera directa o indirecta, per raó de gènere entre el seu personal.

Es tracta, d'una banda, del II Pla d'igualtat de gènere del personal de l'AMB, i de l'altra, del Protocol per prevenir, detectar i actuar en situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual o identitat i expressió de gènere a l'entorn laboral.

Amb aquestes dues eines es pretén evitar qualsevol situació de discriminació i abús, i alhora generar bones pràctiques que incloguin la perspectiva de gènere en els diferents serveis i competències de l'Administració metropolitana.

Durant l'aprovació d'aquests dos plans, Ada Colau, presidenta de l'AMB ha manifestat que "cal felicitar-nos per la posada en marxa d'aquests protocols, però tenint en compte que encara ens queda molta feina per fer. Caldrà treballar des de la corresponsabilitat absoluta, i estar preparats per plantejar mesures més contundents en cas que sigui necessari".

Prova: $provaURL