Governança a El Salvador

Tornar

| Tema: Cooperació internacional

L'AMB acompanyarà l'Àrea Metropolitana de San Salvador en el procés d'enfortir-ne la governança local

El Salvador


L'AMB, a través del Servei de Cooperació Internacional i amb la col·laboració de diverses àrees, participa amb el Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS-OPAMSS) en un projecte de la Unió Europea orientat a l'enfortiment de la governança local a l'Àrea Metropolitana de San Salvador (AMSS). El projecte, que du per títol "Fortalecida la gobernanza del AMSS para la adopción e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", serà implementat fins el mes de setembre de 2022.

Davant els importants reptes que està generant el creixent procés d'urbanització a escala global, els territoris metropolitans tenen un paper cada cop més rellevant atesa la seva capacitat d'incorporar les estratègies necessàries per transformar les ciutats i potenciar una societat més justa, equitativa i ambientalment sostenible, en línia amb els acords establerts a l'Agenda 2030. En aquest sentit, és fonamental enfortir i posicionar l'AMSS davant els reptes que presenta en l'actualitat i les oportunitats que es poden desenvolupar en les següents dècades.

El projecte aposta per l'enfortiment de la governança metropolitana, les capacitats institucionals, tècniques i polítiques de l'AMSS, i fer-ho de manera articulada entre socis, així com adoptar i implementar els ODS.

Així, doncs, es treballa conjuntament per actualitzar el marc normatiu, regulador i institucional metropolità per tal que permeti un diàleg entre diferents actors, nivells i sectorials, enfortit al voltant de les polítiques i desafiaments urbans.

També donarà suport per enfortir, en segon lloc, les capacitats institucionals, tècniques, financeres i administratives per adoptar un model de desenvolupament urbà inclusiu, equitatiu i sostenible d'acord amb els ODS i altres acords internacionals.

Finalment, l'acompanyament de l'AMB també ha de servir per enfortir les capacitats dels municipis i les autoritats locals per desenvolupar i aplicar polítiques públiques integradores, inclusives i sostenibles.

El projecte inclou una estreta col·laboració entre les dues institucions metropolitanes impulsores, el COAMSS/OPAMSS i l'AMB, espais de participació activa i coordinació durant tota l'execució del projecte a través de tallers, taules de treball, fòrums i altres espais d'interacció entre actors clau que participaran en l'intercanvi, la reflexió conjunta i la validació de les propostes. Per marcar l'inici d'aquesta col·laboració s'està planejant la primera visita d'una delegació formada per representants tècnics i polítics de diverses de les municipalitats de l'AMSS, que tindrà lloc durant el primer semestre del 2020.

Aquest projecte es va presentar a la convocatòria de la Direcció General de Cooperació Internacional i Desenvolupament (DEVCO) de la Unió Europea "Autoritats locals: associacions per unes ciutats sostenibles", en què COAMSS/OPAMSS és l'entitat líder i l'AMB l'entitat sòcia cosol·licitant. 

On

  • Marker

    COAMSS-OPAMSS (El Salvador)

Prova: $provaURL