Diagnòstic de residus a Gàmbia i Senegal

Tornar

| Tema: Cooperació internacional, Residus

Projectes pilot per fomentar i enfortir la gestió adequada de residus


Les àrees metropolitanes de Banjul (Gàmbia) i de Dakar (Senegal) seran l'escenari de dos projectes pilot en l'àmbit de la gestió integral de residus urbans. Els projectes tindran un enfocament netament metropolità i es faran de manera coordinada i col·laborativa entre els diferents ajuntaments que conformen les respectives regions metropolitanes.
Les accions, en línia amb el Pla director de cooperació de l'AMB, s'han acordat després de la visita que representants del servei de cooperació i de l'àrea de gestió de residus de l'AMB van fer a l'Àfrica occidental el passat mes de juliol.

Lluitar contra la insalubritat

La gestió de residus suposa un gran repte per a aquests territoris. Entre els factors més destacables hi ha la de recollida de residus insuficient, l'escassa gestió dels abocadors i l'absència de reciclatge, amb infraestructures i estratègies de recollida insuficients, innumerables abocadors informals, absència de gestió dels residus orgànics, presència de persones recol·lectores informals que treballen sense condicions segures, etc. Tot plegat comporta problemes rellevants d'inseguretat i d'insalubritat.

En el cas del Senegal, la visita de la responsable del servei de cooperació internacional i d'un especialista de gestió de residus de l'AMB va permetre elaborar un primer diagnòstic de Rufisque, regió de Dakar. Amb aquesta finalitat, la delegació de l'AMB, acompanyada per un membre de la Coordinadora d'Associacions Senegaleses de Catalunya (CASC), es va reunir amb representants de la intercomunitat de Rufisque (formada per 4 municipis), els representants governamentals, la Unitat de Gestió de Residus de la regió, les entitats privades que participen en la gestió de residus i la societat civil organitzada del territori involucrada i interessada a transformar la situació.

Cooperació coordinada amb Torrelles i Santa Coloma de Cervelló a Gàmbia

A més de l'acció pilot que es durà a terme a Gàmbia, actualment els ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat, amb l'entitat local Mbolo Association, estan implementant dos projectes de cooperació coordinada en l'àmbit de gestió de residus per fer efectiu el dret al sanejament al municipi gambià de Tujereng. Els dos projectes van ser aprovats a la convocatòria de subvencions 2018-2019 i compten amb suport econòmic i tècnic de l'AMB.

A principis de juliol, representants dels dos municipis i del servei de cooperació de l'AMB van visitar la zona per fer-ne el seguiment i desenvolupar-hi diverses activitats. Amb l'objectiu de proposar un model sostenible de residus, es va utilitzar el sistema d'informació geogràfica (SIG) per obtenir dades de generació domèstica i fer un mapa dels punts d'abocadors incontrolats. També es va treballar en la creació d'un espai de compostatge comunitari, dinamitzat per grups de dones amb l'objectiu de millorar la gestió de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) de la zona.

Així mateix, la participació d'una estudiant del grau de Ciències del Mar de la Universitat de Barcelona (UB) ha permès fer una diagnosi ecosistèmica del litoral de Tujereng, zona d'alt valor ecològic. Aquest estudi determinarà l'impacte ambiental sobre els espais naturals que es deriven d'activitats humanes, com els restaurants de platja, la pesca, l'extracció de sorra, la construcció i altres activitats de lleure.

Galeria d'imatges

On

  • Marker

    Banjul (Gàmbia)

    Marker

    Dakar (Senegal)

Prova: $provaURL