Assemblea General de l'EIT Urban Mobility

Tornar

| Tema: Mobilitat sostenible, Relacions internacionals

L'Assemblea publica la nova convocatòria de propostes per al 2022

Carrer de Barcelona


Els dies 11 i 25 de març ha tingut lloc l'Assemblea General de l'EIT Urban Mobility, en què s'ha aprovat el Pla de negocis final per al 2021, així com l'Agenda estratègica, que presenta la missió i visió de l'EIT Urban Mobility per al 2021-2027, i el paquet legal per al funcionament de l'associació.

El Pla de negocis 2021, que s'ha vist afectat per les negociacions del nou programa de la Unió Europea Horizon Europe, finalment proposa una dotació per a l'EIT Urban Mobility de 34,8 M€, que es destinaran principalment als àmbits de la innovació i l'acadèmia. Una de les prioritats del Pla és la consolidació del paper de les ciutats, que a través del City Club funcionen com una comunitat de governs públics i professionals del transport, que treballen amb ecosistemes de mobilitat locals i lideren la presa de decisions en l'àmbit de la mobilitat.

Projectes amb presència de l'AMB

El Pla de negocis 2021 inclou la subvenció de més de 75 projectes, en cinc dels quals participa l'AMB. Un és el projecte HALLO, que liderat per l'AMB busca fomentar espais urbans habitables a través de la creació de centres de distribució i consolidació urbana compartits per a la distribució d'últim quilòmetre. En el camp de la mobilitat centrada en l'usuari, l'AMB participa en els projectes MULTIDEPART, de bus a demanda; eULTIMATE, per millorar l'electrificació del transport públic, i SMARTHUBS, que promou centres de mobilitat compartida. Finalment, en el terreny de l'acadèmia, l'AMB també participa en el projecte MOBINNO-EXPERIENCES per formar actors clau en l'àmbit de la mobilitat.

Propostes per al 2022

D'altra banda, el 19 de març, l'EIT Urban Mobility ha publicat les primeres convocatòries de propostes per al Business Plan 2022-2024, que permeten presentar projectes de mobilitat en els àmbits de l'acadèmia, creació d'empreses, compromís ciutadà, innovació i esquema d'innovació regional (RIS), així com una convocatòria transversal sobre espai públic. El termini per a la presentació de projectes finalitza el proper 18 de maig.

L'AMB forma part de l'EIT Urban Mobility, una iniciativa de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT) iniciada el 2019, que treballa per afavorir canvis positius en la manera de desplaçar-se a les ciutats per fer-les més habitables. EIT Urban Mobility aspira a esdevenir la principal iniciativa europea per transformar la mobilitat urbana; per això rep un cofinançament de fins a 400 milions d'euros (durant el període 2020-2026) de l'EIT, a través dels programes Horizon 2020 i Horizon Europe. Aquesta xarxa té la seva seu a Barcelona i desenvolupa diferents activitats, com projectes d'innovació, accions de creixement empresarial, iniciatives de formació, etc.

Prova: $provaURL