El rol dels espais oberts dins del mosaic territorial de l'AMB. Friccions i pertorbacions

Tornar

Xavier Mayor

La interpretació dels anomenats espais oberts ha experimentat una evolució molt apreciable en la darrera dècada. La introducció dels conceptes, idees i visions procedents de l'ecologia del paisatge o territorial, fins i tot en espais urbans, ha obert un ventall de possibilitats d'aproximació també des d'aquesta disciplina a una comprensió més àmplia dels espais oberts i, conseqüentment, a una planificació i gestió millors d'aquests.