Innovació urbana, mobilitat i metabolisme metropolità

Tornar

Cap a la redacció del Pla Director Urbanístic metropolità

Imatge del Cinquè workshop
Data:
16.10.14
Municipi:
L'Hospitalet de Llobregat
Lloc:
La Farga de l'Hospitalet

Cinquè workshop

L1 Metro
TMB-Metro Rambla Just Oliveras
FGC
FGC Sant Josep
Rodalies de Catalunya
Rodalies de Catalunya R1 R3 R4 L'Hospitalet

Us proposem, com sempre, que el fil conductor de les ponències i debats d'aquest 5è workshop sigui la mirada singular que ha de projectar l'urbanisme sobre la pluralitat i heterogeneïtat dels problemes urbans.

En aquest sentit, volem reflexionar sobre què hem de fer a l'àrea metropolitana de Barcelona per potenciar i aprofitar millor l'evident porta de connexió que existeix entre la innovació urbana – manifestada en sensors, aparells i solucions sustentades per les noves tecnologies – la planificació i gestió de mobilitat – pública i privada – i la gestió de les infraestructures i serveis de funcionalitat metabòlica per la metròpolis, com són tots els vinculats al cicle integral de l'aigua i els residus, el subministrament d'energia, o els corredors i les anelles verdes.

Igualment us proposem reflexionar sobre els canvis que, sens dubte, vindran durant les pròximes dècades. La major part de les infraestructures que fins ara caracteritzen l'espai urbà es veuran afectades per transformacions profundes, moltes d'elles imposades per les exigències d'eficiència mediambiental i les transformacions tecnològiques que conduiran a l'evolució de les formes com ens desplacem, consumim, treballem i vivim.

Analitzarem les infraestructures, els serveis i els hàbits metropolitans, per començar a imaginar formes més eficients i multifuncionals, més flexibles, en molts casos fins i tot reversibles, per tal de satisfer demandes també canviants. I és en aquests espais de proposta i flexibilitat, on el futur PDU metropolità de Barcelona ha d'estar a l'altura dels requeriments del territori.
Els procés de redacció de l'avantprojecte del PDU disposa d'un espai on-line per continuar el debat iniciat a les taules de treball presencials. Les aportacions fetes es traslladen a la taula redactora.

Accés a la xarxa d'experts
Les reflexions del PDU recullen les visions i opinions que diferents experts ofereixen sobre el futur de l'urbanisme a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Reflexions del PDU

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...