Aproximacions al PDU metropolità

Tornar
Imatge del primer workshop
Data:
03.12.13
Municipi:
Cornellà de Llobregat
Lloc:
CitiLab

Primer workshop

Com arribar-hi a la seu de l'AMB

Sala on es va realitzar el workshop
El primer pas en el procés de redacció del PDU que ara s'inicia va tenir la forma d'un workshop celebrat el dia 2 de desembre al Citilab de Cornellà en el que varen prendre part activa un centenar de tècnics i experts urbanistes, arquitectes, enginyers, economistes, juristes i ambientalistes.

Prevista a la Llei de constitució de l'AMB, el PDU és una nova figura del planejament urbanístic general de la qual forma part destacada el Pla general metropolità d'ordenació urbana de 1976, conegut generalment com a PGM.

Durant la jornada es van plantejar cinc presentacions relacionades amb el planejament, la societat, l'economia i el territori en relació al PDU.

El programa d'intervencions i temes que van tractar els diferents experts que van participar són:

Presentació de l'acte. Antoni Balmón, vicepresident executiu de l'AMB.

Introducció al workshop. Ramon Torra, gerent de l'AMB.

Evolució del marc polític i social en les darreres dècades. Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política de la UAB.

Reflexions jurídiques per al nou planejament metropolità. Sebastià Grau, secretari general de l'AMB.

Reflexió sobre el marc territorial i medi ambiental. Ramon Folch, doctor en Biologia.

El PGM que tenim. Com ha canviat en 37 anys?. Josep Parcerisa, arquitecte i catedràtic de la UPC.

Com és la cultura urbanística actual. Joan Busquets, catedràtic d'urbanisme de la Harvard University

Les diverses intervencions varen posar de manifest l'extraordinària rellevància que ha tingut el PGM com a instrument urbanístic però també l'alteració substancial que ha registrat com a conseqüència dels centenars de modificacions a que ha estat sotmès per anar fent front a les necessitats canviants de la societat i del territori.

Es va posar de relleu, que el PDU haurà de ser més un pla per a la transformació que per a la urbanització tenint en compte la caiguda dràstica en la superfície pendent d'urbanitzar. Durant les presentacions es va apuntar que era fonamental que el nou PDU pugui combinar una autèntica eficàcia normativa amb un determinat grau de flexibilitat que permeti unes adaptacions raonables a les realitats canviants.

Entre aquestes realitats, que ara el PDU es desplegarà en el marc d'una nova AMB de 36 municipis que, tot i ser continuadora de l'anterior, ha ampliat el seu àmbit territorial i competencial.


Més informació

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...