Accessos directes:

Motivació

Com afectarà el canvi climàtic al litoral i a les platges de les ciutats metropolitanes? Quins canvis cal començar a adoptar? Com hi podem intervenir amb la planificació territorial? Quin paper hi han de tenir les administracions públiques competents?

Litoral metropolità

Coordinar polítiques públiques al litoral

Els greus efectes dels temporals de gener del 2017 han posat de manifest la vulnerabilitat del litoral metropolità i de les platges. En un context de canvi climàtic, els experts pronostiquen una pujada del nivell del mar i de la temperatura que comportarà efectes meteorològics més severs sobre les costes. Aquests canvis es produeixen de manera paral·lela a la tendència global de concentració de la població mundial en la franja litoral, que ha esdevingut un espai estratègic de gran importància socioeconòmica.

A l'àrea metropolitana de Barcelona, l'increment dels usos socials i econòmics del litoral i de les platges s'ha modificat substancialment durant els anys. Les ciutats han recuperat les platges com un gran espai públic de referència: hi tenen lloc nombrosos esdeveniments i la ciutadania en gaudeix durant tot l'any. En la darrera dècada, l'ús de les platges metropolitanes per al lleure ciutadà s'ha doblat, fins a arribar a 10,5 milions de persones el 2016.

Per donar resposta a totes les incògnites que se'ns plantegen, l'AMB organitza el proper 29 de juny la primera edició del LitoMet, una jornada de reflexió estratègica per establir les bases per coordinar polítiques públiques per a la preservació del litoral i les platges metropolitanes. Hi intervindran experts de diferents àrees de coneixement i responsables públics, que reflexionaran conjuntament amb l'objectiu d'establir les línies mestres d'intervenció que necessiten aquests espais.