Accessos directes:
Litomet 2017

Els greus efectes dels temporals de gener del 2017 han posat de manifest altre cop la vulnerabilitat del litoral metropolità. De quina manera el canvi climàtic afectarà el litoral i les platges metropolitanes? Quins són els valors ecosistèmics que ens ofereix aquesta infraestructura? Quins canvis cal començar a adoptar? Com hi podem intervenir amb la planificació territorial? Quin paper hi han de tenir les administracions públiques competents?

Projecte OPERAS Dunes metropolitanes