Accessos directes:

Presentació

L'AMB inicia el procés de redacció del PDU metropolità en base a tres pilars. Un és el debat i la reflexió tècnica, impulsat a través d'uns workshops temàtics en què grups d'especialistes discuteixen quins ha de ser els temes fonamentals del nou planejament. Un altre és la constitució del propi equip de redacció del Pla, que sumarà un grup de professionals especialitzats que concretarà els estudis urbanístics i la proposta de PDU metropolità. I un tercer pilar és la comunicació i la participació, elements cabdals que han de permetre enriquir el Pla amb les inquietuds i les voluntats d'institucions, col·lectius i ciutadans.

Ramon Torra, gerent de l'AMB

Ramon Torra
Al llarg del segle passat, el planejament urbanístic es va consolidar com un instrument eficaç per millorar les ciutats i la qualitat de vida dels seus habitants.

Un exemple el tenim a casa nostra: l'àrea metropolitana de Barcelona és dipositària i reflex d'una tradició i pràctica urbanística valuosa; la qual ha possibilitat la configuració d'un entorn urbà caracteritzat per la cohesió i el progrés econòmic i social, fins a esdevenir una característica distintiva i de reputació internacional.

L'actual àrea metropolitana de Barcelona s'explica en gran mesura a través del Pla General Metropolità (PGM) de 1976. El PGM ha estat una eina que aplicada amb enteniment, visió i consens, ha servit als poders públics, als agents econòmics i a la societat civil per modernitzar la metròpolis barcelonina i el seu complex sistema territorial, i per impulsar la seva transformació urbana i social.

Tanmateix, l'evolució social i econòmica, la transformació del territori durant els 38 anys d'existència del PGM, recomana la redacció d'un nou Pla territorial que pugui articular les necessitats, reptes i oportunitats que marcaran el futur metropolità. Ara toca, doncs, començar a reflexionar sobre el futur que volem per la ciutat metropolitana, toca posar en valor el capital social, la intel•ligència col•lectiva dels ciutadans i ciutadanes metropolitans, per obrir el debat i guiar els treballs de redacció del que ha d'esdevenir el nou Pla Director Urbanístic (PDU) metropolità. Tot un repte i tota una oportunitat per al futur i el progrés de la ciutat metropolitana.

Joan Busquets, arquitecte i urbanista

Joan Busquets
El PGM va significar un canvi radical a la manera de fer l'urbanisme a l'Àrea Metropolitana i ha estat un marc apropiat pel desplegament de tantes accions de millora urbanística a nivell municipal i metropolità, sobretot en relació a les infraestructures i a les reserves de sòl per equipaments i espais verds.

Al llarg de 37 anys, el PGM ha tingut més d'un miler de modificacions que han estat necessàries per tirar endavant una gran quantitat d'iniciatives: canvis per re-escalar infraestructures i disminuir el seu impacte; per resoldre desajustos respecte les necessitats en les àrees econòmiques....

Cal observar-les i valorar les modificacions que hi ha hagut, per discutir i aprendre de les mancances. Què no ha funcionat? Quins són els aspectes que ha calgut modificar en més ocasions? S'han canviat quan han aparegut noves idees? O noves demandes funcionals i econòmiques? En parlarem en els propers mesos.

Caldrà tenir també present doncs, que estem immersos en una transformació de les demandes econòmiques, socials i urbanístiques, que ens obliguen a pensar en la necessitat que aquest Pla participi de les condicions de la nostra cultura urbanística actual i per tant, que introdueixi característiques diferents i innovadores.

Aquestes reflexions es duran a terme a través de diferents formats: El primer que inaugurem són les sessions de treball, els Whorkshops, on es debatran tots aquests aspectes des de diferents punts de vista, per avançar cap a la proposta del nou avanç de planejament. Desprès el procés de participació haurà de permetre enriquir la posta en marxa de nous conceptes urbanístics i confrontar-los amb la realitat més propera: Aquí la web serà un element d'informació i discussió complementaria molt valuosa.