Fase de propostes

La participació en el procés d'elaboració de la Proposta del PMMU s'estructurà en base a tres esquemes de Governança: la institucional, la interna a l'AMB i la social i ciutadana.

Equips de treball
La participació social i ciutadana es fonamentà en dos instruments: el Consell de la mobilitat de l'AMB i la Comissió d'experts.

Infografia participació

Grups temàtics de participació

Icona
Trànsit privat, aparcament i vehicles de baixes emissions Aquest grup temàtic de participació ha tingut com objectiu donar suport tècnic en el desenvolupament de les propostes d'actuació del PMMU relacionades amb el transport privat, la regulació de l'aparcament i el foment de l'ambientalització del parc de vehicles.
Icona
Transport públic Aquest grup temàtic de participació ha donat suport a les propostes relacionades amb els temes que incidien amb el transport públic, tant col·lectiu com individual. 
Icona
Mobilitat a peu i en bicicleta El grup temàtic de participació de mobilitat activa i bicicleta ha donat suport tècnic a les propostes de l'àmbit de la mobilitat en bicicleta i/o a peu. 
Icona
Mercaderies i logística El darrer grup temàtic de participació ha donat suport a temes relacionats amb les noves tipologies de logística i les mercaderies.
Els temes transversals a tots els grups han estat els següents:
 • Accessibilitat
 • Equitat i cohesió social
 • Mobilitat turística
 • Intercanviadors
 • Centres generadors de mobilitat/mobilitat a la feina
 • Informació
 • Seguretat viària
Cada entitat o organització membre del Consell de la Mobilitat de l'AMB (a partir de diferents persones en representació) es va poder inscriure en un o més grups temàtics de participació. 

Workshops

En el PMMU s'han organitzat un màxim de tres workshops per a cadascun dels 4 grups temàtics de participació: 
 1. Workshop 1 | abril 2018:
  1. Obertura i benvinguda a càrrec de l'AMB.
  2. Presentació de l'escenari tendencial de mobilitat i de les línies estratègiques del PMMU.
  3. Dinàmica participativa i taula debat: L'objectiu va ser prioritzar alguns dels eixos i actuacions dels pla. A partir de petits grups de treball, els participants van fer els seus comentaris i propostes en funció dels eixos i accions que es van decidir prioritzar. Finalment, es va fer el buidatge de propostes, es van resumir i eliminar aquelles repetides.
  4. Exposició de resultats i torn obert de paraules.
 2. Workshop 2 | maig 2018:
  1. Obertura i benvinguda a càrrec de l'AMB.
  2. Presentació dels resultats de priorització de l'anterior sessió participativa.
  3. Dinàmica participativa i taula de debat: L'objectiu va ser aprofundir i concretar accions per dur a terme les actuacions i línies estratègiques preliminars del PMMU prioritzades en la primera sessió.
  4. Exposició de resultats i torn obert de paraules. 
 3. Workshop 3 | juny 2018:
  1. Obertura i benvinguda a càrrec de l'AMB.
  2. Exposició dels resultats de les sessions anteriors
  3. Presentació de qüestions a debatre a càrrec de l'equip tècnic de l'AMB i taula de debat.