Fase de diagnosi

Durant tota l'elaboració del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana PMMU 2019-2024 aprovat inicialment, s'ha realitzat un procés de participació paral·lel, per donar cabuda a les consideracions, aportacions, valoracions o propostes realitzades per diferents àmbits i col·lectius.

Jornada inaugural del PMMU


Fase 1 Diagnosi dels treballs: es realitzaren diverses jornades de participació (entre el març i juliol de 2014) juntament amb algunes sessions específiques on es convidà a altres ciutats o àrees metropolitanes a explicar determinats projectes de mobilitat implementats.

Fase 2 Proposta: la participació ha estat fonamentada en tres nivells de governança: institucional, interna a l'AMB i social i ciutadana. Per a cadascun dels tres nivells es varen dissenyar diversos òrgans i figures per a garantir la coordinació institucional i la participació dels actors implicats.

Ponències i presentacions

Workshops 2014-2015