Accessos directes:

Novetats i documentació

Novetats i documentació (jornades, seminaris, dades, publicacions) relacionats amb el procés de transició energètica

Producció d'energia cogenerada

Producció per tipus d'instal·lacióEnergia consumida i cogenerada per les EDAR

L'any 2017, dels 102.441 MWh d'electricitat consumida a les depuradores, 47.801 MWh han estat cogenerats per les mateixes plantes. La producció d'energia per cogeneració obtinguda durant l'any 2017 ha incrementat un 14,3% respecte el 2016. El consum però, s'ha reduït en un 4,8%.Energia cogenerada en instal·lacions de residus

Durant el 2017 ha disminuït la producció d'energia per cogeneració a les instal·lacions de residus, degut sobretot a la Planta de Valorització Energètica i al DC del Garraf. En total s'han produït 277.621 MWh, un 3,6% menys que el 2016. L'energia generada en aquestes instal·lacions equival a subministrar energia a 64.909 habitatges.

Jornades

Presentació dels projectes de l'AMB en diversos fòrums, com ara seminaris, congressos, trobades, jornades, etc.

Documentació

Estudis, dossiers i altres publicacions.