Accessos directes:

Com es depura l'aigua?

Com es depura l'aigua?
Tema:
Aigua, Sostenibilitat
Tipus:
Activitat a l'aula
Públic:
General, Escolar
Quan:
Del
al
Promotors:
AMB
Programa:
Compartim un futur
Eix del PMES:
Cicle de l'aigua

Inscripció

Accessos adaptats a minusvàlids

Descripció

Es tracta d'una versió revisada on l'objectiu principal continua essent donar a conèixer el cicle de l'aigua i el procés de depuració però ara s'inclouen dinàmiques més participatives, didàctiques i atraients pels joves. Aquesta activitat a l'aula s'inicia amb una dinàmica de motivació per introduir l'activitat i l'AMB. A continuació els participants es convertiran en tècnics de laboratori i realitzaran 5 experiments que simulen els processos de depuració que es duen a terme en una EDAR. Es conclourà amb una dinàmica de reflexió sobre l'ús de l'aigua que fem cadascú de nosaltres i com podem optimitzar-lo.

Lloc i durada

On vols fer-la? Tu pots decidir el lloc on realitzar l'activitat: al carrer, al parc, centre cívic, etc.

Per a la realització de l'activitat l'òptim és que l'educador pugui disposar d'una pica a prop.

La durada de l'activitat és d'1 h.

Horari

L'activitat s'ofereix de dilluns a dissabte en horari de matí o tarda i diumenges al matí, segons la petició dels sol·licitants.

Continguts curriculars

Objectius

  • Comprendre el cicle de l'aigua.
  • Conèixer el funcionament del procés de depuració de l'aigua, i la necessitat d'aquest.
  • Donar a conèixer algunes de les competències i funcions de l'AMB relacionades amb el cicle de l'aigua.
  • Reflexionar sobre els hàbits en relació al consum responsable d'aigua, i consolidar-ne alguns de sostenibles.
Competències bàsiques
  • Competència en el coneixement i el món físic
  • Aprendre a aprendre
  • Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria
Metodologia

Debat o contrast de punts de vista, exposició de continguts, diàleg educador/a- alumnat.

Adaptació a NEE

Adaptada per a mobilitat reduïda.

Publicacions relacionades