Guia didàctica12

 • AC Quina tela!
  Activitats
  Quina tela!
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  Educació en el lleure, Primària. Cicle superior (10-12 anys), Primària. Cicle mitjà (8-10 anys), Primària. Cicle mitjà (8-10 anys)
 • AC Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans (CTRM)
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  General, Educació en el lleure, Especialitzat, Educació en el lleure, Educació secundària postobligatòria (16-18 anys), Famílies, ESO. 1r cicle (12-14 anys), Particulars, Primària. Cicle superior (10-12 anys), ESO. 2n cicle (14-16 anys)
 • AC Deixalleries municipals
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  ESO. 1r cicle (12-14 anys), Famílies, Primària. Cicle superior (10-12 anys), Educació en el lleure, Educació secundària postobligatòria (16-18 anys), Educació en el lleure, Particulars, Primària. Cicle mitjà (8-10 anys), ESO. 2n cicle (14-16 anys), General
 • AC Agafem el cabàs!
  Activitats
  Agafem el cabàs!
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  Primària. Cicle mitjà (8-10 anys), Famílies, Educació en el lleure, Educació en el lleure, Primària. Cicle superior (10-12 anys)
 • AC Imatge de l'activitat
  Activitats
  Sistema alimentari
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  Primària. Cicle mitjà (8-10 anys), Primària. Cicle mitjà (8-10 anys), ESO. 1r cicle (12-14 anys), Primària. Cicle superior (10-12 anys), ESO. 2n cicle (14-16 anys)
 • AC Imatge de l'activitat
  Activitats
  Tanquem el cicle
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  Primària. Cicle mitjà (8-10 anys), Primària. Cicle superior (10-12 anys), Primària. Cicle mitjà (8-10 anys)
 • AC De cabàs a cabàs... i una bona compr a faràs!
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  Primària. Cicle mitjà (8-10 anys), Primària. Cicle superior (10-12 anys), Primària. Cicle mitjà (8-10 anys)
 • AC Coneix millor els residus
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  Primària. Cicle mitjà (8-10 anys), Primària. Cicle inicial (6-8 anys), Educació secundària postobligatòria (16-18 anys), Educació en el lleure, Educació en el lleure, Primària. Cicle superior (10-12 anys), ESO. 1r cicle (12-14 anys), ESO. 2n cicle (14-16 anys)
 • AC Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  general_bis.gent_gran, ESO. 2n cicle (14-16 anys), Particulars, Primària. Cicle mitjà (8-10 anys), Famílies, Educació en el lleure, Especialitzat, Educació en el lleure, Primària. Cicle superior (10-12 anys), ESO. 1r cicle (12-14 anys), Educació secundària postobligatòria (16-18 anys)
 • AC Planta de triatge de residus inorgànics municipals de Molins de Rei
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  Famílies, ESO. 1r cicle (12-14 anys), Especialitzat, Educació secundària postobligatòria (16-18 anys), Educació en el lleure, Particulars, general_bis.gent_gran, Primària. Cicle superior (10-12 anys), ESO. 2n cicle (14-16 anys), Educació en el lleure