Direcció de Servei de Prevenció i Gestió de Residus. Qüestionari de satisfacció de servei

La Direcció de Servei de Prevenció i Gestió de Residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha implantat un sistema de gestió de qualitat i medi ambient en base a les normes ISO 9001 i 14001. Mantenim un ferm compromís d’enfocar els nostres serveis a les necessitats dels ajuntaments. Per aquest motiu, us preguem que valoreu el nostre servei. Les vostres respostes són essencials per millorar.

Direcció de Servei de Prevenció i Gestió de Residus. Qüestionari de satisfacció de servei

Municipi

*

Si us plau, valoreu de l’1 al 10 el vostre grau de satisfacció amb:

Agilitat de resposta davant de consultes i/o incidències amb els tècnics de l'AMB *

Adequació de les rutes de descàrrega que l'AMB ofereix per a les necessitats del vostre ajuntament amb relació a les fraccions FORM, RESTA i envasos contenidor groc. I -a qui li correspongui- també per residu mínim *

Temps d'espera per a la descàrrega de residus a les instal·lacions de gestió i tractament de l'AMB *

Pel que fa a prevenció de residus, trobeu adients els canals de comunicació actuals? *

Com valoreu el suport a les activitats de prevenció de residus que organitzeu des dels municipis? *

Agraïrem també que ens manifesteu qualsevol comentari o suggeriment que tingueu en relació amb aquestes puntuacions o amb qualsevol altre tema.


Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per donar resposta a les vostres peticions. Les vostres dades no seran cedides a tercers i només seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació consulteu la nostra Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets us podeu adreçar, adjuntant un còpia del DNI, a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona o bé al correu electrònic dels Serveis Jurídics de l’AMB (atenciojuridica@amb.cat).

Tanmateix, l'acceptació d'aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals, per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat AMB_dades.