Accessos directes:

Organigrama

Organigrama
  • President.
  • Vicepresident.
  • Conseller delegat.
  • Director gerent.
  • Cap de Servei de Construcció.
  • Cap de Servei Jurídic Administratiu.
  • Cap de Servei Econòmic Financer.