Accessos directes:

Enquesta de Victimització 2017

L'AMB, a través de l'IERMB, vol estudiar la percepció que la població té sobre el nivell de seguretat a la ciutat i al seu barri, així com les experiències delictives viscudes pels ciutadans i ciutadanes. Per aquesta raó, anualment es realitza l'Enquesta de Victimització de l'AMB, una operació d'estadística oficial inclosa en el Programa anual d'actuació estadística, en desplegament de la Llei del Pla estadístic de Catalunya vigent actualment.

EVAMB 2017

Les persones de 16 anys i més de l'àrea metropolitana de Barcelona, prèviament seleccionades per l'Idescat per participar en aquesta enquesta seguint un procediment estrictament aleatori, reben una carta on se'ls demana participar en el procés de recollida de dades a través de l'enquesta-web.

Informació i qüestionari