Pla d'inversions

El Pla d'Inversions Metropolità 2016-2019, dotat amb 269,66M€, finança inversions en espais naturals, espais públics, infraestructures o equipaments que vertebrin la metròpoli i, alhora, aportin valors d'ús a cadascun dels municipis metropolitans. Al nou pla s'han aplicat criteris de prudència en els ingressos i contenció de la despesa estructural.

El pla d'inversions 2016-2019 de l'AMB s'aplica a través de quatre programes: cohesió territorial, millora urbana, projectes i assistència tècnica i, actuacions en paisatges naturals i urbans.