Planificació

El Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025 (PREMET25) té com a objectiu superar el 55% de reciclatge l'any 2025, reduir els residus municipals i aconseguir la neutralitat en carboni del sistema metropolità de tractament de residus.

PREMET25

PREMET 2019-2025

El Consell Metropolità del 26 de febrer de 2019 va aprovar inicialment el PREMET 25:

Informació, documentació i participació