Accessos directes:

Pla metropolità de mobilitat urbana

Podeu consultar els objectius i fases del procés de redacció del PMMU, així com els grups de treball, les ponències de la fase de diagnosi i la col·lecció "Publicacions del PMMU". També es dona accés a l'espai restringit de la xarxa dels grups temàtics de participació.

Informació pública de l'Aprovació Inicial del PMMU

Col·lecció "Publicacions del PMMU"