Aparcaments d'Intercanvi Metropolitans P+R

Els aparcaments d'intercanvi metropolitans estan basats en el concepte de Park&Ride (P+R): aparcaments controlats a la perifèria per accedir al centre de la ciutat en transport públic metropolità durant 24 hores consecutives.

El procediment de registre i ús del servei es realitza a través de l'app gratuïta AMB P+R - Aparcaments d'Intercanvi Metropolitans.

Instruccions d'ús:
 1. Abans de la conducció: descarregar l'app AMB P+R - Aparcaments d'Intercanvi Metropolitans i registrar-se a P+R.
 2. Aparcar el vehicle, iniciar el servei amb l'aplicació i agafar el transport públic desitjat. L'horari del servei és de dilluns a divendres de 5.00 h a 23.00 h.
 3. A la tornada del viatge, cal autoritzar el títol de transport a la màquina comprovadora instal·lada als vestíbuls de l'estació.
 4. Finalitzar el servei.

Go to AppStore Go to Google Play


Funcionalitats de l'app
 • Gestió i control en temps real de la situació de l'estacionament.
 • Gestió del perfil d'usuari i dels vehicles associats.
 • Informació sobre l'historial d'usos.
 • Informació sobre el nivell d'ocupació de les zones d'aparcament P+R..
 • Contacte amb operadors AMB per resoldre dubtes i incidències.
Recordeu:

Infografia sobre el funcionament del sistema P+R


Localització

Els títols vàlids per a gaudir del servei són:
 • T-10, T-10 Treballadors, packs especials Berguedà i Ripollès, T-4, Passi d'Acompanyant, Bonotren 10 viatges Rodalies, Bono Exprés Regional.
 • T-50/30, T-70/30, T-FM/FN 70/90 GEN, T-FM/FN 70/90 ESP, T-Mes, T-Mes FM/FN GEN, T-Mes FM/FN ESP, Abonament mensual RENFE, Abonament Mensual Catalunya Regional RENFE.
 • T-Trimestre, T-Trimestre FM/FN GEN, T-Trimestre FM/FN ESP, T-Jove, T-Jove FM/FN GEN, T-Jove FM/FN ESP, Abonament trimestral RENFE.
 • Targeta rosa gratuïta, ATM T-Treballador.
Els títols exclosos del servei són:
 • Bitllets senzills, Bitllets d'anada i tornada, T-Dia, T-16, T-verda i T-Esdeveniment.
Caducitat de l'autorització per aparcar

Títols no temporals

Operador Títol Acció de l'usuari Temps de validesa
ATM T-10 Validar títol en cada trajecte de tornada Validesa fins a la finalització del servei P+R (24 h des de l'inici del servei)
T-10 Treballadors
Packs especials Berguedà i Ripollès
AMB T-4
Passi d'Acompanyant
Rodalies de Catalunya Bonotren 10 viatges Rodalies
Bono Exprés Regional


Títols mensuals

Operador Títol Acció de l'usuari Temps de validesa
ATM T-50/30 Validar títol només una vegada al mes en el trajecte de tornada Data de caducitat o 30 dies des de la data de primera validació
T-70/30
T-FM/FN 70/90 GEN
T-FM/FN 70/90 ESP
T-Mes
T-Mes FM/FN GEN
T-Mes FM/FN ESP
Rodalies de Catalunya Abonament mensual Rodalies.
Abonament Mensual Catalunya Regional.


Títols trimestrals

Operador Títol Acció de l'usuari Temps de validesa
ATM T-Trimestre Validar títol només una vegada al trimestre en el trajecte de tornada Data de caducitat o 90 dies des de data de primera cancel·lació
T-Trimestre FM/FN GEN
T-Trimestre FM/FN ESP
T-Jove
T-Jove FM/FN GEN
T-Jove FM/FN ESP
Rodalies de Catalunya Abonament trimestral


Abonaments anuals

Operador Títol Acció de l'usuari Temps de validesa
AMB Targeta rosa gratuïta Validar títol només una vegada a l'any. Fins a la data de caducitat .
ATM T-Treballador
AMB Informació i Serveis, SA (en endavant, AMB Informació) és una societat anònima metropolitana constituïda el 21 de maig de 1986. La societat és un òrgan de gestió directa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, AMB). AMB Informació és el desenvolupador i propietari de l'aplicació AMB P+R - Aparcaments d'intercanvi Metropolitans, mentre que l'AMB és responsable del Servei P+R d'Aparcaments d'Intercanvi per a la bonificació d'estacionament de vehicles vinculada a l'ús del transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona (en endavant, Servei P+R o Servei).
 • Accés al servei
  1. L'aplicació "AMB P+R - Aparcaments d'Intercanvi Metropolitans" (en endavant, "APP" o "aplicació") és una APP per a dispositius mòbil propietat d'AMB Informació que habilita els usuaris per a l'ús del Servei P+R.
  2. El Servei P+R consisteix en que els usuaris del transport públic (en endavant, TP) puguin gaudir d'una tarifa reduïda o gratuïta en zones d'aparcament degudament senyalitzades amb el distintiu del servei, properes a nodes de transport públic. Aquestes zones d'aparcament permeten l'estacionament de turismes, furgonetes i vehicles comercials autoritzats a través de l'aplicació. Les zones d'aparcament resten sotmeses a la regulació municipal, segons les ordenances municipals i la vigilància és competència de l'ajuntament corresponent. A través de l'aplicació, es duu a terme la comprovació i autorització de l'usuari per a la correcta utilització del servei.
  3. S'informarà als usuaris, mitjançant senyalització i campanyes comunicatives, en cas que la zona d'estacionament estigui regulada per una tarifa de pagament. En aquest cas, ni l'aplicació ni AMB Informació gestionaran el cobrament de la quantitat estipulada. Aquest fet és competència del municipi propietari de la zona d'aparcament, que ho regularà mitjançant l'ordenança municipal de trànsit i aparcaments.
  4. El Servei requereix l'ús de telèfons intel·ligents compatibles (iOS i Android) i la instal·lació de l'aplicació mitjançant connexió a Internet (en cas d'ús de dades mòbils, l'usuari es troba subjecte a les tarifes que pugui aplicar el seu proveïdor i l'AMB no se'n responsabilitza en cap cas). L'ús adequat del Servei pot requerir l'obtenció d'actualitzacions de software, per la qual cosa AMB Informació pot requerir instal·lar i utilitzar sempre l'última versió de l'app. Alternativament, es disposarà d'un telèfon d'atenció al client per fer consultes i accions a través dels operadors d'AMB Informació.
  5. Per poder beneficiar-se del Servei P+R és imprescindible registrar-se i obrir un compte del Servei. L'usuari ha d'acceptar, de manera explícita, les condicions d'ús i la política de privacitat del Servei.
 • Acceptació dels termes i de les condicions d'ús
  1. L'accés a i l'ús de l'app, així com la informació, els serveis i el contingut estan subjectes a la legislació i a la normativa reguladora aplicable i a les ordenances en matèria de trànsit i aparcament, així com a les disposicions establertes en els presents termes i condicions d'ús.
  2. Amb la descàrrega de l'app i el registre al Servei P+R, l'usuari afirma que ha llegit, que accepta i que respecta tots els punts establerts als termes i condicions d'ús. El contingut constitueix la totalitat de l'acord entre l'usuari, l'AMB i AMB Informació. Així mateix, l'usuari reconeix i accepta que els serveis i continguts oferts a través de l'app no infringeixen ni han de ser utilitzats per infringir la normativa i/o les regulacions vigents aplicables.
  3. Els termes i condicions d'ús de l'app poden ser modificats per AMB Informació sense notificació específica a l'usuari, excepte que el servei deixi de ser gratuït. En aquest sentit, és important que l'usuari consulti els termes i condicions d'ús regularment.
 • Registre d'usuaris
  1. Aquesta app està destinada a usuaris majors d'edat. En registrar-se a la nostra app l'usuari garanteix que compleix aquest requisit.
  2. L'app necessita accedir a informació de l'usuari per poder ser utilitzada. Cal donar-se d'alta al Servei com a usuari des de la mateixa aplicació, on l'individu ha de proporcionar totes les dades de contacte que se sol·liciten: la identificació personal (NIF/NIE), el nom complet, una adreça de correu electrònic pròpia i vàlida, una contrasenya i la matrícula i característiques d'un vehicle, com a mínim.
  3. Per completar el registre al servei, l'usuari ha d'omplir correctament un formulari amb els camps esmentats a l'apartat 3.2. i activar el seu compte mitjançant un codi de comprovació que li serà enviat al seu correu electrònic. Si aquest procés no es fa en les 24 h següents a l'enviament, el codi perdrà validesa i caldrà sol·licitar-ne un de nou.
  4. A causa de la naturalesa de les funcionalitats de l'app, s'utilitzaran també les dades de geolocalització del dispositiu mòbil. Amb tot, el Servei està preparat per funcionar en cas que es denegui aquest accés.
  5. L'usuari reconeix i accepta que AMB Informació pot utilitzar les seves credencials d'accés amb l'exclusiva finalitat de validar els processos d'identificació i autorització a través de l'app. Per tant, és l'usuari el responsable d'utilitzar correctament i protegir la contrasenya d'accés, i notificar a AMB Informació qualsevol incidència amb el seu compte d'usuari.
  6. L'usuari reconeix i accepta que AMB Informació pot suspendre o bloquejar l'accés de l'usuari a l'app i, conseqüentment, al Servei P+R, en el cas que AMB Informació detecti que l'usuari fa un ús indegut de l'app o del servei P+R o que incompleix aquests termes i condicions d'ús.
 • Ús i horari del servei
  1. El Servei P+R permet l'ús d'estacionament en places identificades com a P+R a prop de punts d'intercanvi modal de transport públic, una tarifa gratuïta o reduïda segons la tarifa establerta en aquesta zona, amb la utilització i posterior comprovació d'un títol de transport vàlid. L'usuari, després d'estacionar el vehicle i mitjançant l'aplicació, ha d'Iniciar el Servei P+R i Finalitzar el Servei P+R en els moments indicats. També pot comprovar l'estat del seu aparcament en curs, gestionar el seu perfil i els vehicles associats i informar-se sobre la situació de les diferents zones d'estacionament P+R (localització, nombre de places i grau d'ocupació) i el seu historial d'usos del Servei.
  2. L'horari de funcionament del Servei P+R és de dilluns a divendres de 5.00 h a 23.00 h. Fora d'aquest horari, els vehicles podran aparcar lliurement en la zona o segons s'indiqui en la senyalització de la regulació de l'aparcament i/o les ordenances del municipi.
   1. ATENCIÓ: a Cornellà de Llobregat l'horari del servei és de 7:30 a 23:30h. Fora d'aquesta hora no poden estacionar com P+R.
  3. Per utilitzar el Servei, els usuaris han de descarregar i configurar l'app i iniciar sessió amb les seves credencials d'usuari, vàlides i autoritzades d'un compte actiu.
  4. L'usuari rebrà notificacions i avisos relacionats amb la finalització del servei d'estacionament mitjançant l'aplicació. Aquests avisos, tot i estar configurats, poden no ser rebuts pels usuaris per causes no imputables a AMB Informació (com ara per falta de connectivitat o bateria).
  5. L'usuari del Servei pot iniciar el Servei prement Iniciar Servei P+R a l'app, sempre que el seu usuari estigui validat i actiu, es localitzi (automàticament o manualment) en alguna de les zones d'estacionament P+R i tingui un vehicle associat. Un cop iniciat el servei, l'usuari disposa de 24h per dur a terme trajectes en transport públic, autoritzar el seu títol de transport públic, Finalitzar Servei P+R des de l'app i alliberar la plaça d'aparcament.
 • Autorització del títol de transport públic
  1. El Servei P+R disposa de màquines comprovadores per a l'autorització dels títols de TP dels 4 gestors/operadors principals de la xarxa de transports metropolitans: AMB, RENFE, ATM i FGC.
  2. L'autorització dels títols de transport públic s'ha de realitzar preferentment al trajecte de tornada, per raons tècniques d'implementació del servei.
  3. Les màquines comprovadores P+R es comunicaran directament amb el Sistema P+R per associar un títol de transport públic a un sol usuari i per portar el control i informar l'usuari de la validesa que té.
  4. Els títols vàlids pel Servei P+R són els següents: T-10, T-10 Treballadors, Packs especials Berguedà i Ripollès, T-4, Passi d'Acompanyant, Bonotren 10 viatges BCN, T-50/30, T-70/30, T-FM/FN 70/90 GEN, T-FM/FN 70/90 ESP, T-Mes, T-Mes FM/FN GEN, T-Mes FM/FN ESP, Abonament mensual RENFE, Mensual FGC, T-Trimestre, T-Trimestre FM/FN GEN, T-Trimestre FM/FN ESP, T-Jove, T-Jove FM/FN GEN, T-Jove FM/FN ESP, Abonament trimestral RENFE, Trimestral FGC, Targeta rosa gratuïta, Passi Pensionista, T-Pensionista, Anual FGC.
  5. Els títols exclosos del Servei P+R són els següents: Bitllets senzills, Bitllets d'anada i tornada, T-Dia, T-16, T-Esdeveniment, Serveis Regionals.
  6. Es distingeixen dues casuístiques diferents d'ús en funció de la tipologia dels títols. Els títols temporals (tipus T-Mes o T-Trimestre) només caldrà autoritzar-los una vegada a la màquina comprovadora i seran vàlids per beneficiar-se del Servei P+R fins la seva data de caducitat. Per contra, els títols no temporals (tipus T-10) caldrà validar-los cada vegada que s'utilitzi el Servei i tindran validesa dins el període de 24 h associat (des de l'inici del Servei P+R a l'app).
 • Incompliments d'ús
  1. En cas d'incompliment d'ús o ús fraudulent del Servei, com ara l'estacionament en plaça P+R sense ser un usuari registrat, excés de temps d'estacionament, no autorització del títol de transport públic, etc., aquest podrà ser detectat de manera interna i/o externa al sistema. Els incompliments de caràcter intern són els detectats exclusivament a través de l'app i no detectables pels vigilants municipals; en cas dels de caràcter extern, al revés.
  2. Es consideren incompliments de caràcter intern (en endavant, incidències), la falta d'autorització d'un títol de transport públic vàlid o l'excés de temps d'aparcament sense procedir a finalitzar el servei. Es portarà el registre de les incidències i AMB Informació es reserva el dret de poder aplicar una penalització lleu (per una incidència lleu, suspensió temporal d'un usuari durant un període d'una setmana) si aquest acumula 3 incidències. Tanmateix, es podrà aplicar una penalització greu (suspensió temporal d'un usuari durant un període de 6 mesos) en el cas que acumuli 3 penalitzacions lleus. Tant les incidències com les penalitzacions lleus es posaran a zero al cap d'1 any de la data de registre.
  3. Es consideren incompliments de caràcter extern al sistema (en endavant, infraccions), els vehicles que es trobin a les places P+R dins l'horari regulat del Servei sense haver iniciat el Servei P+R en el sistema o haver excedit el temps màxim d'aparcament. El protocol de gestió d'infraccions recau en la normativa i els procediments de cada municipi. Conseqüentment, AMB Informació no es fa responsable, ni tindrà competències, en la reclamació de possibles sancions associades a les esmentades infraccions.
  4. Un usuari només pot gaudir d'un estacionament simultani, tot i poder disposar de més d'un vehicle associat al seu compte. Tanmateix, un vehicle nomes podrà ser estacionat per un sol usuari simultàniament (el primer), tot i que dos usuaris el tinguin associat al seu compte.
  5. L'usuari és el responsable últim de les operacions d'ús del servei: introducció dades personals i del vehicle, elecció zona P+R, inici i finalització del servei i autorització del títol de transport. Qualsevol error comès per l'usuari en l'operació podrà donar lloc a incompliment d'ús regulat segons aquest document. Tot i així, s'avaluaran casos excepcionals, com podrien ser accidents o grans retards a la xarxa ferroviària, per exemple.
  6. La impossibilitat de veure informació o rebre avisos de l'app i de gestionar l'estat del Servei P+R, no eximeix de les obligacions envers el Servei en curs. Això inclou qualsevol causa o incidència tècnica aliena a AMB Informació, adduïble al mateix dispositiu mòbil o als canals/operadors de telecomunicació. Si malgrat tot, això es produís, l'usuari podria utilitzar qualsevol altre dispositiu mòbil compatible, descarregar l'aplicació, iniciar la sessió i posteriorment indicar la finalització del Servei o bé adreçar-se al telèfon d'atenció als usuaris indicat en els senyals del servei.
  7. L'usuari disposa d'un telèfon d'atenció per gestionar qualsevol tipus de problema en relació amb el Servei P+R.
 • Preus i tarifes
  1. La descàrrega, el registre, l'ús i el manteniment de l'aplicació AMB P+R - Aparcaments d'Intercanvi Metropolitans és totalment gratuïta i es pot fer a través dels mercats oficials d'aplicacions mòbils per als sistemes operatius de telèfons intel·ligents compatibles. AMB Informació es reserva la possibilitat, prèvia notificació, de modificar aquestes condicions econòmiques en qualsevol moment.
  2. En algunes zones d'aparcament P+R pot ser necessari el pagament d'una tarifa (reduïda gràcies a l'ús del transport públic) prevista pel municipi propietari de la zona d'aparcament. 
 • Propietat intel·lectual
  1. AMB Informació és el legítim propietari de la totalitat dels drets, títols i interessos  associats a l'aplicació, els seus continguts i programari incloent-hi qualsevol modificació, actualització i noves versions i també qualsevol marca, nom comercial, know-how, drets d'autor i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual inherent.
  2. Així mateix, en possibles situacions futures, els drets d'explotació econòmica del Sistema P+R són titularitat exclusiva d'AMB Informació i de l'AMB.
 • Protecció de dades
  L'accés i utilització de la pàgina web dels aparcaments d'intercanvi de l'AMB resta subjecte a les condicions següents:
  1. L'usuari manifesta haver llegit i acceptar expressament el present avís legal al utilitzar i registrar-se a la pàgina web dels aparacemtns d'intercanvi de l'AMB i/o als serveis que s'ofereixen, autoritzant a l'AMB a fer ús de les dades d'acord amb les finalitats i tractaments descrits a aquest avís legal.
  2. L'AMB es reserva el dret d'actualitzar els continguts d'aquesta pàgina web quan vulgui, i també d'eliminar-los i de limitar-hi o impedir-hi l'accés, de manera temporal o definitiva.
  3. El material i continguts recollits a la pàgina web i a l'aplicació móbil dels Aparcaments d'Intercanvi  són propietat de l'AMB o dels tercers que hagin autoritzat l'ús a l'AMB i es troben emparats per la legislació vigent en matèria de propietat intel•lectual. Queda expressament prohibida la reproducció, còpia, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la imatge corporativa institucional de l'AMB i de les seves entitats, així com els continguts que expressament tinguin els seus drets reservats.
  4. L'AMB no es responsabilitza del contingut i la informació de les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb les pàgines web de l'AMB.
  5. L'AMB no s'obliga a controlar les informacions i les opinions que els usuaris transmetin o de l'ús que aquests facin de les informacions i continguts recollits a la pàgina web. L'AMB es reserva el dret d'eliminar qualsevol informació o opinió dels usuaris que sigui contrària a la legalitat vigent, especialment quan signifiqui una vulneració dels drets i llibertats fonamentals de la persona.
  6. Algunes de les pàgines del portal de AMB disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten als sistemes d'AMB recordar l'idioma i el portal triats, així com altres característiques o preferències de navegació de l'usuari en la primera sessió. Aquestes "cookies" no són invasores, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que l'única funció que tenen és personalitzar-li la navegació en la forma expressada abans. Si vostè no vol fer ús de les cookies, pot donar l'ordre al seu navegador perquè li adverteixi abans d'acceptar cookies i rebutjar-les.
  7. L'AMB dóna estricte compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Correu Electrònic (LSSICE). L'usuari del servei de la web d'Aparcaments d'Intercanvi de l'AMB dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a incorporar les dades que facilita als fitxers responsabilitat de l'AMB (mitjançant AMB Informació i Serveis SA,) i registrats a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. L'ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial i es faran servir únicament per a poder prestar els serveis de l'AMB. Les dades personals recollides només es tractaran i se cediran amb la finalitat expressada durant la recollida de les dades en el formulari, enquesta, o procediment utilitzat durant la recollida, i sempre amb el consentiment de l'usuari. Perquè la informació que contenen els fitxers sempre estigui actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres usuaris que ens comuniquin, tan aviat com els sigui possible, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal. Vostè podrà revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit a AMB Informació, Via Laietana, 3.3 4t 1º 08003 Barcelona o a l'adreça de correu electrònic info@mobilitat.cat
  8. L'AMB, amb la tecnologia actual, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzats, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei aplicable i jurisdicció
  1. La interpretació i l'aplicació dels termes i condicions d'ús de l'app es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació i/o execució dels termes i llicència d'ús aquí previstos, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels tribunals de Barcelona. No obstant això, en el cas que la legislació espanyola o autonòmica per a la defensa de consumidors i usuaris estableixi la possibilitat que l'usuari triï el fur corresponent al seu lloc de residència, es procedirà conforme al que disposa aquesta normativa.
 • Contacte
  Per a qualsevol pregunta relacionada amb l'ús de l'app i els termes i condicions del servei: 

  Formulari de contacte
Qualsevol queixa o suggeriment sobre el servei d'aparcaments d'intercanvi P+R es pot enviar utilitzant qualsevol dels següents canals:

Formulari de contacte

El telèfon per a dubtes d'operativa del servei o problemes de funcionament del sistema P+R és el següent:

93 033 33 33 (de dilluns a divendres de 8 a 20 hores).