El canvi climàtic

L'Estratègia de gestió del carboni és un programa que té com a principal objectiu disminuir la petjada del carboni (emissions de gasos d'efecte hivernacle) de l'AMB i contribuir, d'aquesta manera, a mitigar el canvi climàtic.

Estratègia del carboni

Objectius

L'Estratègia del carboni per reduir les emissions de CO2 s'aplica a les instal·lacions de les oficines centrals de l'AMB, als equipaments de tractament de residus, subministrament i tractament d'aigües, territori (gestió i manteniment de parcs i platges) i empreses de mobilitat. És a dir, a totes les empreses pròpies i concessionàries de l'AMB. Aquesta estratègia s'inclou al Pla de sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB) que és l'instrument de referència de la política ambiental metropolitana.

Aquest programa va en la línia de les metes de l'estratègia europea del 20.20.20, en què es treballa per reduir un 20 % les emissions de CO2 l'any 2020. Per fer-ho es fomenta l'augment d'un 20 % de les energies renovables i l'increment d'un 20 % de l'eficiència energètica.

Les oficines de la seu de l'AMB estan adherides al Programa d'acords voluntaris (PAV), de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, manifestant el seu compromís per a la reducció de les emissions de CO2.

Fases de l'Estratègia

Fases de l'estratègia del carboni

 1. Es realitza un inventari de les dades d'entrada (consums) de cada instal·lació/servei.
 2. Es calcula, amb una eina informàtica, la petjada del carboni de cada instal·lació/servei/empresa i de cada àrea de l'AMB dels anys definits i es fa el càlcul global de la petjada anual.
 3. Es defineixen les línies d'actuació per a la reducció d'emissions per àrea i període.
 4. Es plantegen les accions de reduccions anuals per instal·lació/servei.
 5. Es fa el seguiment de les actuacions i dels indicadors, i es comuniquen els resultats.
 6. Es plantegen noves línies d'actuació per assolir els objectius de reducció establerts.
Aquest procés d'aplicació de l'Estratègia del carboni es duu a terme a totes les àrees de gestió competencial de l'AMB:
 • Oficines
  Equipaments Entitats
  Serveis centrals
  Oficines de transparència
  Laboratori
  Reparat millor que nou 
  AMB
  AMB
  AMB
  SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES
 • Habitatge
  Equipaments Entitats
  Oficines Impsol Impsol
 • Mobilitat
  Equipaments Entitats
  Institut Metropolità del Taxi
  Mohn
  AUTHOSA
  Oliveras SL
  Rosanbus SL
  S.G.M.T. SL
  Soler i Sauret, SA
  T.U.S.G, S.A.L
  Transports Ciutat Comtal IMD
  Transports Ciutat Comtal PR4
  Barcelona City Tour
  UTE Monbus 
  AMB
  MOHN SL
  AUTHOSA
  OLIVERAS SL
  ROSANBUS SL
  S.G.M.T. SL
  SOLER I SAURET SA
  T.U.S.G, S.A.L
  TRANSPORT CIUTAT COMTAL SA
  TRANSPORT CIUTAT COMTAL SA
  UTE JULIÀ TRAVEL SA, MARFINA SL
  GRUPO MONBUS
 • Territori
  Equipaments Entitats
  Rondes
  Platges Manteniment
  Platges Neteja
  Parcs (espais singulars)
  Parcs (àmbit Llobregat)
  Parcs (àmbit Besòs)
  Manteniment jardins reg Llobregat
  Manteniment Parc Llobregat 
  UTE MANTENIMENT RONDES
  COPTALIA
  FCC
  UTE MANTENIMENT ESPAIS SINGULARS
  CESPA SA
  URBASER SA
  CROS OBRES I SERVEIS SL
  FCC
 • Aigua subministrament
  Equipaments Entitats
  SABEMSA
  Aigües de Sant Vicenç
  SOREA
  AQUALIA
  APSA
  AICSA
  AGBAR
  Aigües de Catalunya 
  Servei i Aigües de Barberà Empresa Municipal SA
  Aigües de Sant Vicenç dels Horts
  SOREA
  AQUALIA SA
  APSA
  Aigües de Castellbisbal, Empresa mixta SL
  Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA
  Aigües de Catalunya SA
 • Aigua sanejament
  Equipaments Entitats
  EDAR Begues
  EDAR Besòs
  EDAR Gavà
  EDAR Montcada i Reixac
  EDAR El Prat
  EDAR Sant Feliu
  EDAR Vallvidrera
  Xarxa col·lectors
  Metrofang 
  Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA
  Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA
  Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA
  Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA
  Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA
  Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA
  Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA
  Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA
  Tractament Metropolità de Fangs SL
 • Residus
  Equipaments Entitats
  Abocador del Garraf UTE Biogàs (Garraf)
  PVE Sant Adrià de Besòs PVE Sant Adrià
  Planta de Triatge de Molins de Rei Triatge Molins (VALORIZA)
  Planta de Triatge de Gavà Envasos Triatge Gavà (SIRESA)
  Planta de Triatge de Gavà Voluminosos Triatge Gavà (SIRESA)
  Planta de Transferència Transferència (TIRSSA)
  Planta de Tractament de Lixiviats  Tractament Lixiviats
  Planta de Compostatge Sant Cugat Compostatge St Cugat (TMA)
  Planta de Compostatge Torrelles  Compostatge St Cugat (TMA)
  Planta de Compostatge Torrelles - Valoriza Compostatge St Cugat (TMA)
  Dipòsit manteniment Garraf
  Deixalleries
  Ecoparc 1
  Ecoparc 2 
  Ecoparc 3 
  Ecoparc 4 
  Transport i tractament extern de livixiats 
  UTE Biogàs Garraf
  TERSA
  SACYR
  SIRESA
  SIRESA
  TIRSSA
  TIRSSA
  TMA
  METROCOMPOST SL
  SACYR
  TIRSSA
  SIRESA
  ECOPARC DE BARCELONA SA
  ECOPARC DEL BESÓS SA
  ECOPARC DEL MEDITERRANI
  FERROVIAL
  AMB

Seguiment

La Comissió Tècnica de Seguiment de l'Estratègia de Gestió del Carboni (CTSE) és l'òrgan encarregat de fer un seguiment de l'aplicació d'aquest programa.

Per fer-ho, duu a terme el seguiment de l'aplicació de les línies d'actuació i els objectius de mitigació per àrea que volen reduir un 10 % les emissions de CO2 per al 2015 i actualitza el càlcul anual de la petjada de carboni de l'AMB.

Com a eina per fer el seguiment i actualitzar el càlcul, el CTSE disposa de grups de treball temàtics (programes, aigua, residus) que s'encarreguen d'estudiar, analitzar i desenvolupar eines de càlcul d'emissions de CO2 específiques per a cadascun dels àmbits de gestió metropolitana. A partir d'aquests càlculs quantitatius es prenen mesures per mitigar la petjada del carboni de l'AMB.