Accessos directes:

Observatori econòmic

Informes flaix publicats per l'Observatori Econòmic Metropolità. Els informes estan formats per dues parts: apartat d'activitat econòmica i secció sobre el mercat de treball. Conté, a més, a l'inici un índex-resum amb els indicadors destacats del trimestre.

Informes flaix