Altres òrgans

L'AMB disposa d'altres organismes que garanteixen el seu funcionament. Alguns controlen la gestió econòmica, altres tenen la funció de vetllar per la legalitat dels procediments i uns altres estan a càrrec de la representació institucional i de donar veu als ajuntaments metropolitans.