Accesos directos:

Les ZBE

Les Zones de Baixes Emissions (ZBE) són espais on progressivament s'anirà impedint el trànsit dels vehicles més contaminants. És una de les mesures estructurals i de gran abast més efectives per millorar la qualitat de l'aire urbà i fer front als episodis crítics de contaminació. A curt termini, les ZBE es convertiran en zones amb restriccions de trànsit permanents.

Zones de baixes emissions
Les Zones de Baixes Emissions (ZBE) és una de les polítiques més esteses a Europa. Actualment més de 200 ciutats del continent presenten epais amb restriccions de trànsit d'algun tipus i més de 70 han establert ZBE.

Àmbits

Les ZBE aprovades contemplem 4 nivells. La restricció a l'ús dels vehicles creix en funció de la contaminació que produeix.
 • Primer nivell
  El primer nivell serà la implantació d'una ZBE a l'àmbit 40 que inclou els 40 municipis de la Zona de Protecció Especial. S'aplicarà a:
  • Furgonetes (N1) anteriors a Euro 1
  • Turismes (M1) Euro 1 i anteriors a Euro1
  Horitzó aplicació:
  • A partir de desembre de 2017, en episodis de contaminació
  • A partir de gener de 2019, de forma permanent.
 • Segon nivell
  En un segon nivell, la ZBE s'estendrà a l'interior de l'àmbit de les Rondes de Barcelona. És un mesura més restrictiva que coincideix amb la zona de més alta contaminació per NO2 i altres NOx del territori metropolità.

  Engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte Zona Franca Industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), els municipis de Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat i part dels municipis d'Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

  Calendari d'aplicació:
  • A partir de l'1 de desembre de 2017, en episodis de contaminació.
  • A partir de l'1 de gener de 2020, de forma permanent. En aquest moment, només podran circular vehicles amb etiqueta ambiental.
 • Tercer nivell
  La  Zona de Baixes Emissions a l'interior de l'àmbit de les Rondes de Barcelona s'estendrà a tot l'àmbit metropolità a partir del 2025.
 • Quart nivell
  Com a darrer graó, l'AMB coordinarà amb tot els municipis, quins vehicles podran accedir a les Zones Urbanes d'Atmosfera Protegida on només podran circular vehicles de baixes emissions i que seran definides per cada ajundament.

Calendari

A partir de l'1 de desembre de 2017, quan es declari un episodi ambiental per contaminació de diòxid de nitrogen. S'estima que passarà, com a molt, tres dies l'any, normalment entre la tardor i l'hivern.

A partir del 2019, però, les mesures estaran en vigor tot l'any a l'àmbit 40. A partir del 2020 entrà en vigor tot l'any a l'àmbit rondes i al 2025 s'estendrà a tota l'àrea metropolitana.
 • A partir de l'1 de desembre de 2017
  Durant l'episodi de contaminació no podran circular dins la zona de baixes emissions de l'àmbit rondes de Barcelona els turismes sense etiqueta de la DGT ni les furgonetes anteriors a la classificació Euro.

  L'horari de restriccons serà de 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres, de l'endemà de la declaració de l'episodi fins al mateix dia que es declari el final d'episodi.

  Queden exemptes els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i serveis essencials (mèdic, funerari).

  També quedem exempts temporalment, el mes de desembre de 2017, les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3. El 2018 es revisaran aquestes exempcions temporals.

  Cada cop que s'activi l'episodi de contaminació es reforçarà el servei de transport públic -s'activa un bitllet més econòmic per al transport públic (T-aire)- i s'obren carrils per a la circulació ràpida del transport públic.
 • A partir de l'1 de gener de 2020
  La prohibició de circulació serà permanent durant l'episodi de contaminació, dins la zona de baixes emissions de l'àmbit rondes de Barcelona de tots els vehicles que no disposin d'etiqueta de la DGT.

  L'horari de restriccions serà de 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres.

  Queden exempts de manera permanent els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i els serveis essencials (mèdic, funerari).

Esquema d'actuacions

Esquema d'actuacions