Accesos directos:

(R)AEE: manteniment i reparació

Volver
(R)AEE: manteniment i reparació
Del

al
Adaptado a mobilidad reducida Adaptado a mobilidad reducida
Tema:
Residus
Tipo:
Actividad en el aula
Público:
General info
Cuándo:
Del al (Guardar)

Descripción

Aquesta activitat a l'aula pretén donar a conèixer els impactes socials i ambiental derivats del consum irresponsable i la mala deposició dels residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Es reflexionarà sobre la seva caracterització en relació a les diferents problemàtiques que tenen associades i es descobrirà quina és la gestió que se'n fa per par de l'AMB. Tanmateix es donen eines als participants perquè puguin fer un bon manteniment dels seus aparells per així allargar-ne la vida útil i prevenir la generació de residus.

Horaris

De dilluns a dissabte en horari de matí i tarda, segons la petició del sol·licitant.

Lloc i durada

L'activitat dura 1 h i es pot realitzar en l'espai que esculli el sol·licitant (aula, biblioteca, centre cívic, casal...) sempre que disposi d'un ordinador amb connexió a la xarxa i cadires.

Objectius

Objectius generals

 • Donar a conèixer l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les seves competències i el programa Compartim un Futur.
 • Conèixer els diferents tipus de residus sòlids urbans.
 • Aprendre com cal gestionar-los.
 • Promoure pràctiques sostenibles.

Objectius específics
 • Contextualitzar l'Àrea Metropolitana de Barcelona en relació a la gestió dels RAEE.
 • Conèixer els diferents tipus de RAEE i com es gestionen en l'àmbit metropolità (deixalleries metropolitanes i planta de gestió de voluminosos).
 • Aprofundir en les problemàtiques ambientals i socials vinculades a la seva producció, consum i deposició.
 • Desenvolupar hàbits relacionats amb el bon manteniment i reparació dels AEE com a estratègies de prevenció de residus.
 • Donar a conèixer el servei que ofereix el Millor que nou - Reparat.

Metodologia
 •  Metodologia activa
 • Treball en petits grups
 • Treball experiencial
 • Participació

Publicaciones relacionadas