Accesos directos:

Adaptació metropolitana al canvi climàtic

Volver

| Tema: Cambio climático

L'AMB participa al Congrés Europeu d'Adaptació al Canvi Climàtic (ECCA 2017)


L'AMB ha participat activament al 3r Congrés Europeu d'Adaptació al Canvi Climàtic (ECCA 2017) a través de la ponència Cooperation and knowledge Exchange towards an integrated and participatory approach to climate change adaptation i de la presentació del pòster "Adaptation in Barcelona Metropolitan Area: empowering society through knowledge", L'ECCA s'ha celebrat, del 5 al 9 de juny, a la ciutat de Glasgow.

Aquest congrés, de caràcter biennal, té per objectiu compartir els avenços que es fan a escala mundial en adaptació al canvi climàtic. En aquesta tercera edició han participat 48 països i es van realitzar 85 sessions paral·leles. L'AMB hi va participar amb una ponència i un pòster.

"Cooperation and knowledge Exchange towards an integrated and participatory approach to climate change adaptation", és la ponència que va realitzar la cap de servei de Sostenibilitat i Educació de l'AMB, Ana Romero, on va mostrar el coneixement adquirit per l'administració metropolitana d'alguns impactes del canvi climàtic en el seu territori i l'experiència que ha aportat l'intercanvi de coneixement i actuacions amb les regions metropolitanes de Lió, Liverpool i Berlín.

D'altra banda, la tècnica en canvi climàtic de l'AMB, Elena Lacort, va participar en la presentació del pòster "Adaptation in Barcelona Metropolitan Area: empowering society through knowledge" (veure documents relacionats).

En l'actualitat, en el territori metropolità s'estima que ja es poden percebre més del 50% dels impactes del canvi climàtic: augment de les nits amb temperatures mínimes superiors als 20 ºC, augment del nivell del mar i canvis en l'onatge amb afectació a platges i ports, increment de les sequeres, augment de la demanda energètica a l'estiu per a un millor confort tèrmic, afectacions sobre la salut per onades de calor i empitjorament de la contaminació atmosfèrica, etc.

Treballant sobre el canvi climàtic

Des de l'any 2015 l'AMB treballa amb diferents grups de científics i experts per caracteritzar millor els impactes potencials del canvi climàtic i esdevenir un territori més resilient. En aquest sentit ja es disposa de diversos estudis generats des del Pla de sostenibilitat de l'AMB (PSAMB) i també des de l'Observatori Metropolità del Canvi Climàtic (METROBS).

Aquests estudis permeten, hores d'ara, endegar la revisió del Pla d'Adaptació de l'AMB que està previst que s'aprovi abans de final d'any.

Dónde

  • Marker

    Scottish Event Campus