El llindar de risc a la pobresa és el valor de renda sota el que es considera que la població viu en situació de risc a la pobresa.

Percentatge d'alumnes de 15 anys que cursen 4t d'ESO.