Accesos directos:

Subvenciones

Subvenciones otorgadas por el AMB en 2017 (en cumplimiento del artículo 22.2. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones)

SubvencionsInformación sobre las subvenciones otorgadas por el Área Metropolitana de Barcelona. Esta página incluye datos sobre la institución subvencionada, el objeto de la subvención y la vigencia de los convenios. También dispone de un enlace al apartado de seguimiento de las subvenciones concedidas, dentro de los distintos planes de inversión y apoto a los municipios metropolitanos.

Subvenciones otorgadas

Subvenciones a 30.06.2018

Tabla con las 5 últimas subvenciones otorgadas:
Expediente Institución subvencionada Objeto de la subvención Importe Subvención Dirección impulsora  Vigencia convenio Aprobación subvención
Órgano Fecha
775/18 Fundació Carles Pi i Sunyer Col.laboració en el finançament del projecte "Banc de bones pràctiques" 10.000,00€            Àrea d'Administració i Territori 31/12/2018 Consell Metropolità  26/06/2018
639/18 Institut d'economia i empresa Igansi Villalonga Col.laboració en el finançament del projecte L'àmbit municipal de l'Euroregió de l'Arc Mediterrani 15.000,00€ Àrea d'Administració i Territori 31/12/2018 Consell Metropolità AMB  26/06/2018
1001/18 Cruz Roja Española, Comitè Autonòmic Creu Roja a Catalunya Col.laboració en el finançament per a l'atenció urgent a les necessitats bàsiques- Ajudes Complementàries en l'alimentació a Gent Gran. 50.000,00€ Àrea d'Administració i Territori 31/12/2018 Junta de Govern de l'AMB 26/06/2018
900/18 Unió de Polígons Industrials de Catalunya Col·laboració en el finançament per al desenvolupament d'activitats d'associacionisme per la millora dels polígons d'activitat econòmica a l'Àrea metropolitana de Barcelona. 16.000,00€ Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2018 Junta de Govern de l'AMB 29/05/2018
875/18 Universitat Pompeu Fabra Col·laboració en el finançament per a la recerca relativa a la millora institucional dels sistemes de transparència i retiment de comptes.  20.000,00€ Agència de Transparència 31/12/2018 Junta de Govern de l'AMB 15/05/2018

Aportaciones a grupos políticos metropolitanos

Acceso a la información sobre las asignaciones económicas a los grups políticos metropolitanos, aprobadas por el Consejo Metropolitano de acuerdo con la normativa vigente.

Aportaciones a grupos políticos metropolitanos