Tècnic Planificació Estratègica

Volver

Concurs públic per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a superior, del grup A, subgrup A1, nivell 20C de complement de destinació, adscrit/a a l'Àrea de Planificació Estratègica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipo: Convocatorias plazas fijas
  • Número expediente: 901270/17
  • Período de presentación de solicitudes: Del al 9-14

Enlaces relacionados