Tècnic mitjà (Agència de Transparència)

Volver

Concurs públic per a la selecció d'un/a tècnic/a mitjà/ana, del grup A, subgrup A2, nivell 16A de complement de destinació, adscrit/a a la Secció de Publicitat Activa i Portal de Transparència de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipo: Convocatorias plazas fijas
  • Número expediente: 901015/18
  • Período de presentación de solicitudes: Del al 9-14

Enlaces relacionados