Tècnic en estudis territorials

Volver

Concurs públic per a la contractació temporal en pràctiques d'un/a tècnic/a superior d'estudis territorials, del grup A, subgrup A1, adscrit/a a la Secció d'Estudis Territorials del Servei d'Informació i Estudis Territorials de la Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'AMB. 


  • Tipo: Contratación en prácticas
  • Número expediente: 901545/17
  • Período de presentación de solicitudes: Del al 9-14

Enlaces relacionados