Analistes de laboratori

Volver

Concurs públic per a la constitució d'una borsa de treball d'analistes de laboratori en pràctiques, del grup C, subgrup C1, adscrits/tes al Servei de Laboratori de la Direcció de Serveis del Cicle de l'Aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipo: Bolsa de trabajo
  • Número expediente: 900617/18
  • Período de presentación de solicitudes: Del al 9-14

Enlaces relacionados