Imagina Badia

Volver

| Tema: Relaciones internacionales

Els ciutadans de Badia del Vallès fan sentir la seva veu de cara al futur del municipi


El passat 28 d'abril es va presentar a la ciutadania de Badia del Vallès el procés per redactar el Pla d'acció local Imagina Badia.

Aquest procés s'inclou dins de la xarxa Sub<Urban del programa URBACT de la Unió Europea. Aquesta xarxa, de la qual l'AMB és membre, impulsa la participació ciutadana en la transformació de les ciutats per a la millora de la qualitat de vida.

Aquest Pla d'acció és el document que identificarà les situacions que s'han de millorar de manera prioritària, l'estratègia que cal seguir, els actors que s'hi hauran d'involucrar i les accions concretes que s'hauran d'implementar, amb l'horitzó 2020.

Des d'un principi, la redacció del Pla d'acció local ha estat impulsada pel Grup Central de Debat, un grup de veïns, així com persones vinculades a entitats, associacions i institucions públiques, interessades a contribuir en la millora de la ciutat. L'AMB també forma part d'aquest col·lectiu, i ha ofert suport tècnic en la redacció del document.

Amb l'objectiu d'involucrar la màxima quantitat de gent, al llarg del procés es desenvoluparan activitats lúdiques i de debat obert, per recollir el parer i les aportacions de tothom.

L'acte del passat dia 28 va consistir en la presentació del projecte participatiu i l'explicació d'altres experiències de transformacions participatives de ciutats. En paral·lel, es va fer el taller "Construeix la Badia dels teus somnis", per crear la Badia del futur i un taller específic per a infants. També es va projectar el vídeo Imagina Badia, creat per veïns i veïnes.

Dónde

  • Marker

    Badia del Vallès Badia del Vallès