Resultats de l'Acció Platges Met

Back

| Subject: Platges | Author: AMB

Es retiren 200 kg de plantes invasores i es planten 500 exemplars d'espècies dunars

Es retiren 200 kg de plantes invasores i es planten 500 exemplars d'espècies dunars


Es retiren 200 kg de plantes invasores i es planten 500 exemplars d'espècies dunars