Accions per recuperar les dunes

Back

| Subject: Beaches

Es realitzen tasques d'eliminació de plantes invasores de les zones dunars

Retirada de plantes invasores
Retirada de plantes invasores | AMB
L'AMB ha posat en marxa un programa per retirar plantes invasores de les zones dunars de les platges metropolitanes. Amb aquesta acció es vol recuperar els ecosistemes dunars propis amb la seva vegetació típica, que degut a l'acció humana i a la presència d'espècies invasores, ha anat desapareixen de les dunes.

La vegetació que es denomina "invasora" està formada per espècies alienes al medi que, al no tenir depredadors o competidors, s'estenen sense control, cobrint la superfície de les dunes i d'aquesta manera desplaçant o fins i tot, impedint el creixement de la flora dunar autòctona (i afectant a totes les especies de fauna que en depenen).

Es retirarà bona part de la vegetació invasora que perjudica l'ecosistema. L'actuació es centrarà a les platges de Castelldefels i Gavà. Es retiraran principalment de manera manual per tal d'eliminar tots els propàguls (estructures reproductives de les plantes com ara bulbs o rizomes) que podrien tornar a brotar. També, pels exemplars més grans, es farà servir maquinaria. Cal tenir en compte que algunes d'aquestes plantes també suposen una important molèstia pels usuaris de la platja a causa de les seves llavors espinoses.

Principalment s'eliminaran espècies com el Carpobrotus edulis (ungla de gat) , Yucca sp (iuca) , Agave americana (pita) i Xantium strumarium (llepasa).

Gallery