Direct access:

Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF 2014)

Back
Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF 2013)
  • Theme: Enquestes de mobilitat
  • Publication date:
  • Author: IERMB
  • Collaborators: AMB, ATM, Ajuntament de Barcelona, AMTU i l'Idescat.

Description

L'Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) és una estadística de periodicitat anual que té per objectiu conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de l'any 2014. Els desplaçaments analitzats són els de la població general de 16 i més anys, incloent-hi els desplaçaments in itinere dels professionals de la mobilitat.

L'edició d'aquest any ha esdevingut, per primer cop, estadística oficial.

Viewer