Direct access:

Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF 2013)

Back
EMEF 2013
  • Theme: Enquestes de mobilitat
  • Publication date:
  • Author: IERMB
  • Collaborators: ATM, Ajuntament de Barcelona i AMB

Description

L'Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) és una estadística de periodicitat anual que té per objectiu conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de l'any 2013. Els desplaçaments analitzats són els de la població general de 16 i més anys, incloent-hi els desplaçaments in itinere dels professionals de la mobilitat.

Viewer