Les ZBE

Els elevats nivells de contaminació suposen una gravíssima problemàtica de salut pública. És en aquest context que es posa en funcionament les ZBE (zones de baixa emissió).

Zones de baixes emissions

ZBE Rondes Barcelona

Actualment s'ha posat en marxa la ZBE de l'àmbit Rondes de Barcelona. De la mateixa manera que en la majoria de les metròpolis europees, es tracta d'una actuació orientada a reduir l'ús de vehicles privats més contaminants.

La ZBE Rondes Barcelona comporta restriccions de circulació dels vehicles més contaminants els dies d'episodi de contaminació i s'aplica de manera progressiva a diferents vehicles sense etiqueta ambiental de la DGT. A partir de l'1 de gener de 2020 la ZBE de les Rondes serà de caràcter permanent, de dilluns a divendres, de 7.00 h a 20.00 h. En aquest horari no podran circular els vehicles sense l'etiqueta de la DGT.

La ZBE Rondes Barcelona representa una àrea de més de 95 km2. Engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte Zona Franca Industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), els municipis de Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat i part dels municipis d'Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

Calendari

La ZBE comporta restricció de circulació del vehicle més contaminant els dies d'episodi de contaminació i s'aplicarà de manera progressiva a diferents vehicles sense etiqueta de la DGT.
 • Des de l'1 de desembre de 2017
  • A qui afecta: Durant l'episodi de contaminació no podran circular dins la zona de baixes emissions de l'àmbit rondes de Barcelona els turismes sense etiqueta de la DGT ni les furgonetes anteriors a la classificació Euro. Concretament, els vehicles afectats per aquesta restricció, els que no tenen etiqueta, corresponen als turismes de benzina anteriors a Euro 3 (de forma orientativa: matriculats abans 2000) els dièsel anteriors a Euro 4 (de forma orientativa: matriculats abans del 2006) i les motos i ciclomotors  Euro 1, (de forma orientativa: matriculats abans del 2003).
  • HorariDe 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres, de l'endemà de la declaració de l'episodi fins al mateix dia que es declari el final d'episodi.
  • AutoritzacionsVehicles de persones amb mobilitat reduïda, serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i serveis essencials. Han quedat exempts temporalment durant el 2018 les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3.
  • Mesures addicionals: es reforça el servei de transport públic, s'activa un bitllet més econòmic per al transport públic (T-aire) i s'obren carrils per a la circulació ràpida del transport públic.
 • A partir de 1 de desembre de 2018
  • A qui afecta: durant l'episodi de contaminació no podran circular dins la zona de baixes emissions de l'àmbit rondes de Barcelona els turismes, els ciclomotors i les motocicletes sense etiqueta de la DGT ni les furgonetes anteriors a la classificació Euro.
  • Horari: de 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres, de l'endemà de la declaració de l'episodi fins al mateix dia que es declari el final d'episodi.
  • Autoritzats: vehicles de persones amb mobilitat reduïda, serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i serveis essencials.Queden exempts temporalment durant la 2018-2019 els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3.
  • Mesures addicionals: es reforça el servei de transport públic, s'activa un bitllet més econòmic per al transport públic (T-aire) i s'obren carrils per a la circulació ràpida del transport públic.
 • A partir del 2020
  • A qui afecta: prohibició permanent de circulació dins la zona de baixes emissions de l'àmbit rondes de Barcelona de tots els vehicles que no disposin d'etiqueta de la DGT.
  • Horari: de 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres.
  • Autoritzats: els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i els serveis essencials.

Reglamentació

Procés de participació per a la formulació i aprovació d'una norma reglamentaria metropolitana que estableixi la creació i funcionament del registre metropolità de vehicles estrangers i d'altres vehicles autoritzats a circular en les Zones de Baixes Emissions:

Decret de Presidència

Decret de Presidència d'ampliació del procés participatiu

Annex al Decret de Presidència

Memòria justificativa

Informe proposta