Direcció de Servei de Prevenció i Gestió de Residus. Qüestionari de satisfacció de servei

La Direcció de Servei de Prevenció i Gestió de Residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona manté implantat un sistema de gestió de qualitat i medi ambient en base a les normes ISO 9001 i 14001. Mantenim un ferm compromís d’enfocar els nostres serveis a les necessitats dels ajuntaments. Per aquest motiu, preguem valori el nostre servei. Les seves respostes són essencials per la nostra millora.

Direcció de Servei de Prevenció i Gestió de Residus. Qüestionari de satisfacció de servei

Municipi

*

Si us plau, valori de l’1 al 10 el seu grau de satisfacció amb:

Agilitat de resposta davant de consultes i/o incidències amb els tècnics de l'AMB *

Adequació de les rutes de descàrrega que l'AMB ofereix per a les necessitats del vostre ajuntament amb relació a les fraccions FORM, RESTA i envasos contenidor groc. I -a qui li correspongui- també per residu mínim *

Temps d'espera per a la descàrrega de residus a les instal·lacions de gestió i tractament de l'AMB *

Pel que fa a prevenció de residus, trobeu adients els canals de comunicació actuals? *

Com valoreu el suport a les activitats de prevenció de residus que organitzeu des dels municipis? *

Agrairem també que ens manifesteu qualsevol comentari o suggeriment que tingueu en relació amb aquestes puntuacions o amb qualsevol altre tema.


Data protection

We inform you that your data will be integrated in a database property of the Barcelona Metropolitan Area (AMB) to answer your queries and requests. Your data will not be disclosed to third parties and it will be kept under legal obligation in the AMB’s file record. For more information, check our Privacy Policy.

If you want to access, correct or delete data and exercise the rest of your rights, you can contact, attaching a copy of your ID, the Legal Services, Exercise of Rights: Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, or send an email to (atenciojuridica@amb.cat).

However, the acceptance of these conditions implies consent to the processing of your personal data for the provision of services requested through this portal and, if necessary, to make the necessary arrangements with government or public entities involved in the processing, and its subsequent incorporation into the mentioned "AMB_dades" file.