Visites més segures

Back

| Subject: Environmental Education

Es farà la revisió del protocol de visites a instal·lacions per millorar la seguretat


El programa metropolita d'educació ambiental Compartim un Futur revisarà els protocols de la seva normativa per garantir la seguretat a les instal·lacions de residus i del cicle de l'aigua de l'AMB.

Les instal·lacions que estan incloses en el Compartim un Futur són de caire industrial i no aturen el seu funcionament quan reben visites. La maquinària, els productes perillosos i altres elements poden esdevenir una font de risc per a aquelles persones que visiten les instal·lacions.

No menjar, no beure, etc., dins del recinte de les instal·lacions, seguir els vials marcats, dur casc, armilles reflectants i calçat tancat són algunes de les normes de seguretat que regeixen les nostres visites. Tot i que algunes poden semblar no gaire importants, sí que ho són! El casc i les sabates tancades protegeixen els nostres participants de possibles topades amb elements suspesos i materials en el circuit, les armilles ens fan més visibles de cara al pas de vehicles i fan que siguem fàcilment localitzables. En instal·lacions amb tractaments biològics, és important no ingerir aliments ni begudes per evitar risc d'infeccions. Els circuits de visites estan estratègicament dissenyats per tal de garantir, en cas de necessitat, una fàcil evacuació del grup.

Totes aquestes normatives estan recollides dins d'un protocol per a les visites únic per a cada instal·lació on s'identifiquen tots els riscos i es determinen les directrius de seguretat. 

Related links