Simposi sobre aprenentatge servei

Back

| Subject: Environmental Education

L'AMB ha presentat l'oferta dels seus programes vinculats a l'educació ambiental

El passat 5 de setembre va tenir lloc el I Simposi sobre aprenentatge servei i servei comunitari de l'àmbit ambiental al CosmoCaixa de la ciutat de Barcelona.

La trobada va servir perquè diferents administracions públiques i entitats de l'àmbit de la proposta educativa d'aprenentatge servei (ApS) presentessin les seves ofertes i es pogués reflexionar sobre la feina feta, les experiències existents i els criteris a promoure d'ara endavant. També es va interncanviar informació sobre el model de servei comunitari d'aquest sistema d'aprenentatge, especialment, perquè el curs 2019-2020 tots els centres de secundària comptaran amb el servei comunitari com a eina obligatòria, de manera que milers d'alumnes cada any estaran fent aquesta mena de projectes.

El simposi va ser un èxit, ja que hi van participar 268 persones (170 de les quals docents) i la valoració global ha estat molt bona.

Presentació d'ofertes i intercanvi d'experiències

L'AMB va exposar la seva oferta en un taulell, on va mostrar els recursos i projectes que s'ofereixen des del programa d'educació ambiental Compartim un Futur i des del programa Aprenem de la xarxa de parcs i platges metropolitans.

Els projectes ApS de l'AMB estan dissenyats perquè els alumnes aprenguin i facin un servei ambiental a la comunitat relacionat amb una necessitat ambiental propera. Es treballa conjuntament amb els centres educatius i les entitats metropolitanes. Els projectes poden ser coproduïts pels mateixos participants o bé partir de propostes base generades.

El material de l'oferta de l'administració metropolitana es distribueix en tres tipus: autònoms (dossiers i recursos), guiats (assessorament i acompanyament) i coproduïts. En qualsevol dels tipus, des del Compartim un Futur s'ofereix suport, eines, formació, visibilitat i difusió dels projectes.

Taules de diàleg i criteris ambientals

El simposi es va iniciar amb la taula "Diàleg a quatre veus: els agents que intervenen en els projectes d'aprenentatge servei (ApS) i servei comunitari ambiental", que va permetre exposar quins són els agents que han de crear xarxa en aquest tipus de projectes. A continuació es van fer presentacions en paral·lel de 31 projectes executats distribuïts en quatre àmbits: boscos; ecosistemes aquàtics continentals; horts, malbaratament alimentari i residus, i ciutats i biodiversitat. El simposi comptava amb dos espais més: l'espai "Busco Ofereixo" i l' "Aparador". Entitats i centres educatius van deixar notes al taulell del "Busco Ofereixo", on exposaven què oferien i/o què buscaven per poder dur a terme projectes d'ApS i facilitar la creació de xarxa. A l'espai "Aparador", mitjançant pòsters es van donar a conèixer unes 20 experiències, i les administracions coorganitzadores del simposi hi van exposar recursos i serveis que ofereixen per a ApS. 

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha reconegut la participació del professorat assistent al simposi amb cinc hores de formació. Es va oferir un esmorzar seguint criteris ambientals, i les emissions derivades de l'organització d'aquest esdeveniment (consum energètic de la sala, servei de càtering, desplaçaments dels assistents....) s'han compensat en el projecte Andra Pradesh Wind Power.

La trobada es va coorganitzar entre l'AMB, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona com a administracions públiques, i amb la Societat Catalana d'Educació Ambiental, el Centre Promotor d'Aprenentatge Servei de Catalunya i la Xarxa de Custòdia del Territori.

Related links

Related publications

 • ApS AMB
  Hand brochure

  ApS AMB

  Subject:
  Sostenibilitat
  Type:
  General interest
  Public:
  General
  Edition:
  Hand brochure
  Support:
  Electronic

Where

 • Marker

  CosmoCaixa Barcelona