Estiu als parcs i platges

Back

| Subject: Sustainability

Recursos i publicacions per aprofitar al màxim aquests espais


L'estiu és un dels millors moments de l'any per gaudir dels parcs i les platges. Són espais plens de vida que ens ofereixen moments de lleure, de descans i d'aprenentatge al costat de casa. L'AMB proposa tot un seguit de recursos que ens ajudaran a aprofitar-los al màxim.

  • Aigua i biodiversitat a Can Zam i al parc de la Fontsanta. Aquestes publicacions tenen com a objectiu posar de relleu la importància dels parcs metropolitans per la biodiversitat. També informen dels diferents punts d'interès ambiental d'aquests espais públics. Inclouen un mapa de la zona.
  • Flora i fauna de la desembocadura del Besòs. Llibret amb una completa guia de la flora i la fauna que habita al tram final del riu, amb fotografies en primer pla que facilitaran la seva identificació.
  • Guia dels valors socials i ambientals dels parcs metropolitans. Guia que ajuda a descobrir l'important paper dels parcs a les ciutats, tot destacant-ne els valors naturals, ambientals i paisatgístics, així com la funció social que desenvolupen.
  • La fauna del parc de Can Zam. Aquesta làmina facilita la identificació de les espècies animals més representatives del parc a través de fotografies.
  • Itinerari botànic del parc de Can Mercader. Completa guia que presenta un recorregut pel parc en què s'hi indiquen les diferents espècies vegetals. Inclou imatges, informació descriptiva, característiques i la geolocalització de cada arbre.

Related links

Related publications