Tècnic superior de Laboratori

Back

Concurs públic per a la selecció d'un/a tècnic/a superior de laboratori, del grup A, subgrup A1, nivell 20 C de complement de destinació, adscrit al Servei de Laboratori de la Direcció de Serveis del Cicle de l'Aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipus: Convocatòries places fixes
  • Número expedient: 900444/18
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Enllaços relacionats