Arquitecte tècnic

Back

Concurs públic per a la selecció d'un/a arquitecte/a tècnic/a, del grup A, subgrup A2, nivell 16A de complement de destinació, adscrit/a al Servei de Construcció de l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL).


  • Tipus: Convocatòries places fixes
  • Número expedient: 900014/18
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Enllaços relacionats