Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Sobre les infraestructures metropolitanes

A l'àrea metropolitana de Barcelona s'hi concentra un gran volum d'infraestructures relacionades amb sis grans àmbits: transports, energia, residus, aigua, espais verds i TIC. L'AMB té un paper important en la promoció, gestió, interconnexió i millora d'aquestes infraestructures.

 •  

  Transports La xarxa d'infraestructures de transport viari i ferroviari de l'AMB: el trànsit de persones i mercaderies

   

  Energia Les infraestructures relacionades amb l'energia elèctrica, el gas natural i els productes petrolífers

 •  

  Residus Les instal·lacions per al tractament dels residus: la reutilització, el reciclatge, l'aprofitament energètic...

   

  Aigua Les infraestructures relacionades amb el cicle de l'aigua: des de l'abastament fins a la reutilització

 •  

  Espais verds Els parcs naturals, els espais fluvials, les platges i els espais lliures del territori metropolità

   

  TIC La gestió de les infraestructures que donen cobertura d'internet al territori metropolità