Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 3a. Aparells elevadors
  Article
  Article 169 - Frens

Article 169 - Frens


Cada escala estarà equipada amb els frens següents:

a. un fre principal de potència suficient per detenir l'escala totalment carregada quan falti el corrent al motor o quan actuï algun dels dispositius de seguretat als quals es refereix el paràgraf anterior
b. un fre d'emergència a l'eix matriu principal en els casos en què la transmissió entre l'eix i el motor es faci mitjançant corretges trapezials o per cadena.